Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Natuurwinkel
Alphen aan den Rijn met zorg samengesteld, doch voor de juistheid
en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Natuurwinkel
Alphen aan den Rijn verstrekt door middel van deze website louter
informatie over producten, prijzen en diensten die door
Natuurwinkel Alphen aan den Rijn worden aangeboden. Wijzigingen
kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Natuurwinkel Alphen aan den Rijn aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van
deze website. Natuurwinkel Alphen aan den Rijn aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden
van de op de website van Natuurwinkel Alphen aan den Rijn
opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Natuurwinkel Alphen aan den Rijn alles in het werk
stelt om misbruik te voorkomen, is Natuurwinkel Alphen aan den
Rijn niet aansprakelijk voor content en/of berichten die door
gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Hoewel Natuurwinkel Alphen aan den Rijn uiterst selectief
is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet
instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de
kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop
worden angeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot
sites die niet door Natuurwinkel Alphen aan den Rijn worden
onderhouden wordt afgewezen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– De eigenaar: de eigenaar van de website;
– Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– De content alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans
bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze
disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid
ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze
website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt
verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen
daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk
aan ons te worden verzocht.