Wat is biologisch?

Biologisch

Een product mag alleen biologisch heten als het productieproces aan
strenge wettelijke voorschriften voldoet. De overheid bepaalt hiervoor de regels en controle hierop vindt plaats door de onafhankelijke instantie SKAL. Zo zijn biologische producten altijd geteeld zonder kunstmest en kunstmatige bestrijdingsmiddelen en geproduceerd zonder toevoeging van synthetische conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en smaakstoffen.

Ook zijn er voor handelaren, importeurs en opslagbedrijven van biologische producten voorschriften. Zo moet het duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen en is er rekening gehouden met dierenwelzijn.

Biologisch vlees is vlees van dieren die volop de ruimte hebben, biologisch voer eten, niet opgejaagd worden in hun groei en pas medicijnen krijgen wanneer dat echt nodig is. Kortom, vlees van dieren die zich op een
natuurlijke manier kunnen gedragen. Biologische vleesproducten hebben
altijd een ‘Beter Leven kenmerk’ met 3 sterren.

Dit, door de dierenbescherming ontwikkelde kenmerk, geeft aan hoe
diervriendelijk het vlees is. Het aantal sterren varieert van 1 tot en met 3 waarbij geldt: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker.
Kijk voor meer informatie ook op www.beterleven.dierenbescherming.nl.

Je herkent alle biologische producten die in de Europese Unie zijn
geproduceerd aan het Europese bio-logo. Als je dit logo op een verpakking ziet staan, ben je er zeker van dat het product voldoet aan alle strenge
wettelijke eisen die gelden voor biologische producten. Bovendien staat op de verpakking onder het logo of de ingrediënten uit Europa of deels van
buiten Europa komen. Op producten van buiten de EU mag het keurmerk
gebruikt worden, maar is dit niet verplicht.